ข้อเขียนส่องแง่คิดเตือนสติจากเรื่องเล่า


เรื่องเล่าคนดี
ท่านฮะซัน อัลบัสรีย์ได้รับรู้ว่ามีชายคนหนึ่งได้กล่าวหาตัวเขาในเรื่องที่ไม่ดี ในวันต่อมาท่านจึงได้เดินทาง  เพื่อไปหาชายคนดังกล่าวและได้มอบผลอินทผาลัมให้เป็นของขวัญ ชายคนนั้นเกิดความประหลาดใจอย่างมากจึงได้ถามขึ้นว่า "วันนี้ท่านมอบผลอินทผาลัมเป็นของขวัญแก่ฉันกระนั้นหรือ? ในเมื่อเมื่อวานฉันได้กล่าวหาท่านในทางที่ไม่ดี" ท่านฮะซันจึงได้ตอบชายคนนั้นไปว่า "ฉันมอบผลอินทผาลัมให้กับท่านในวันนี้ก็เพราะว่า ท่านได้มอบความดีของท่านให้กับฉันเมื่อวานนี้"

หัวใจกับลิ้น
ท่านลุกมานมีบ่าวผิวดำอยู่คนหนึ่ง เขาได้สั่งบ่าวคนดังกล่าวให้เชือดแพะตัวหนึ่ง โดยกำชับบ่าวว่า จงนำชิ้นส่วนที่ดีที่สุดของแพะมาให้เขาสักสองชิ้น บ่าวคนนั้นจึงนำลิ้นกับหัวใจมาให้เขา หลังจากนั้นหนึ่งวัน เขาได้สั่งบ่าวคนเดิมอีกว่า จงไปเชือดแพะตัวหนึ่ง แล้วนำชิ้นส่วนที่ไม่ดีที่สุดมาให้เขาสักสองชิ้น บ่าวคนนั้นก็นำลิ้นและหัวใจมาให้เขาอีก เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจึงถามบ่าวคนนั้นว่า "ฉันได้สั่งให้ท่านเชือดแพะแล้วนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ฉัน ท่านก็ได้เอาลิ้นกับหัวใจมาให้ พอฉันสั่งให้เอาสิ่งที่เลวที่สุดมาให้ ท่านก็กลับนำลิ้นกับหัวใจมาให้ฉันอีก ทำไมหรือ"? บ่าวคนนั้นตอบว่า "ไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ดีที่สุดเท่ากับสองชิ้นนี้เมื่อมันดี และไม่มีชิ้นส่วนไหนที่ไม่ดีที่สุดนอกเสียจากสองชิ้นนี้เมื่อมันไม่ดี

ลงโทษตามเจตนา
เล่ากันว่ามีพี่น้องอยู่คู่หนึ่ง คนพี่เป็นผู้ทำความดีอยู่เป็นนิจ ส่วนคนน้องสร้างแต่ปาบอยู่เสมอ วันหนึ่งความต้องการได้ครอบงำฝ่ายผู้ทำความดีให้ตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ โดยเขาได้รู้มาว่า ... อัลลอฮฺคือผู้ทรงอภัยและปราณีเสมอ ... เขาจึงนึกในใจขึ้นมาทันทีว่า เขาจะลงไปหาน้องของเขาข้างล่าง แล้วร่วมกันสร้างบาปกับน้องสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยทำการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺกับชีวิตที่เหลืออยู่ในภายหลัง เมื่อคิดดังนั้นแล้ว เขาก็ได้ลงไปโดยยึดถือเจตนาดังกล่าวไว้เป็นมั่น

ส่วนผู้น้องที่ทำบาปอยู่เป็นประจำได้พูดขึ้นว่า ฉันใช้ชีวิตหมดไปกับการทำบาป ส่วนพี่ของฉันเป็นผู้ทำแต่ความดี เขาจะต้องได้เข้าสวรรค์ ส่วนตัวฉันต้องตกนรกเป็นแน่ ดังนั้นข้าขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันขออภัยโทษต่ออัลลลอฮ ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่จากนี้ไป ฉันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดี และฉันจะขึ้นไปหาพี่ของฉันเพื่อปฏิบัติตามในเรื่องความดี หวังว่าอัลลอฮฺจะทรงอภัยแก่ฉัน ดังนั้นเขาจึงได้วิ่งขึ้นไปชั้นบนโดยยึดถือเจตนาดังกล่าวไว้ในใจอย่างแน่วแน่ ทันใดนั้นคนพี่ที่มีเจตนากระทำบาป ได้วิ่งลงมาแล้วพลาดท่าลื่นล้มทับคนน้อง ทั้งสองได้เสียชีวิตพร้อมกัน ณ ตรงนั้น

ได้มีการตัดสินลงโทษชายผู้พี่ ซึ่งทำความดีอยู่เป็นนิจตามเจตนาจะสร้างบาป และได้อภัยโทษแก่ชายผู้น้อง ซึ่งทำบาปอยู่เป็นอาจิณตามเจตนาที่ต้องการจะขออภัย...