หน้า: [1]

นามชื่อบรรดานบีและความหมาย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 03:47 นาที »

                                               นบีอาดัม


                ภาษาอาหรับ        آدم
 
               ภาษาอังกฤษ       Adam

               ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  แผ่นดิน (الأرض)


         
บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 03:57 นาที »

                                     นบีโนอาห์ (นูฮ)


                ภาษาอาหรับ         نوح
 
               ภาษาอังกฤษ         Noah

               ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   ผู้ที่เงียบสงบ (هادئ)


บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 04:05 นาที »


                                                      นบีอีโนค (อิดริส)


                ภาษาอาหรับ          إدريس
 
               ภาษาอังกฤษ          Enoch

               ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   ผู้อุทิศตน (المُكرِّس)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2010, 04:22 นาที »


                                             นบีฮูด


                ภาษาอาหรับ       هود   
 
               ภาษาอังกฤษ        Heber 

               ชื่อเดิมนั้นไม่ไช่ภาษาฮิบรูและมีความหมายว่า  มิตรสหาย (رفيق)  ซึ่งท่านนบีฮูดนั้น

               เป็นนบีที่เป็นชาวอาหรับ ตามที่ท่านรฮซู้ล(ซ.ล) ได้กล่าวว่า

                      أربعة أنبياء من العرب هود وصالح وشعيب ونبيُّك يا أبا ذر

               ความว่า   มีสี่คนบรรดานบีที่มาจากชาวอาหรับ คือ ฮูด ซอและห์ ชูอัยบ์-

                            และนบีของท่าน(มูหัมหมัด) โอ้ อาบาซัรเอ๋ย.

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 07:01 นาที »
                                นบีซอลิฮ (ซอและห์)


                ภาษาอาหรับ             صالح
 
               ภาษาอังกฤษ             Shelah

               ชื่อเดิมนั้นไม่ไช่ภาษาฮิบรูและมีความหมายว่า  ผู้ที่ดีงาม (صالح)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 07:17 นาที »


                              นบีลูฏ (โลฏ)


                ภาษาอาหรับ        لوط     
 
               ภาษาอังกฤษ        Lot   

               ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   ผู้ที่ปกปิด (مُتَستِّر)

               นบีลูฏมีศักดิ์เป็นหลานของนบีอิบรอฮีม

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 11:50 นาที »


                                                      นบีอิบรอฮีม (อับราฮัม)


                     ภาษาอาหรับ              إبراهيم     
 
                    ภาษาอังกฤษ              Abraham 

                    ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   บิดาของบรรดานบี (أبو الأنبياء )

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 09:04 นาที »


                                                            นบีอิสรออีล


                     ภาษาอาหรับ            إسرائيل           
 
                     ภาษาอังกฤษ            Israel     

                     มีความหมายว่า ผุ้ที่ต่อสู้บากบั่นเพื่ออัลลอฮ์ (مجاهد الله)

                     และนบีที่ถูกเรียกว่าอิสรออีลนั้นหมายถึงนบียะกู๊บ يعقوب (ยาโกบ)

                     ยะกู๊บ(ยาโกบ)นั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  สืบทอด  (يَعقُب) أو (يَخْلُف) 
 
บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 09:10 นาที »


                                             นบีอิสหาก(อิชอัค)


                       ภาษาอาหรับ               إسحق             
 
                      ภาษาอังกฤษ                Isaac
 
                      ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  ผู้ที่หัวร่อดีใจ ( ضحَّاك أو ضاحك)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 12:07 นาที »


                                                          นบีอิสมาอีล (อิชมาเอล)


                            ภาษาอาหรับ          إسمعيل                     
 
                           ภาษาอังกฤษ          Ishmael       
 
                           ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   อัลลอฮ์ทรงรับฟัง (يَسْمَع الله)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 มกราคม 2011, 03:43 นาที »


                                                     นบียูซุฟ (โจเซฟ)


                            ภาษาอาหรับ            يوسف                   
 
                           ภาษาอังกฤษ            Joseph       
 
                           ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   อัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนทุกความดีให้ (الله يزيد )


บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 มกราคม 2011, 11:50 นาที »

                                                  นบียูนุส (โยนาห์)


                            ภาษาอาหรับ          يونس                   
 
                           ภาษาอังกฤษ           Jonah       
 
                           ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   นกพิราบ (حمامة)

                          อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งนบียูนุสมายังชาวเมืองนิเนเวห์ อยู่ในอีรัก และนบียูนุสได้อยู่

                           ในท้องของปลาวาฬเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ท่ามกลางความมืดมิด 3 ความมืดด้วยกัน

                           คือ ความมืดของกลางคืน - ความมืดของท้องทะเล - ความมืดของท้องปลาวาฬ

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มกราคม 2011, 12:00 นาที »


                                                นบีอัยยูบ (โยบ)


                 ภาษาอาหรับ           أيوب                     
 
                 ภาษาอังกฤษ            Job       
 
                 ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  ผู้ที่มีความเที่ยงตรงกับการภักดีต่ออัลลอฮ์ (مستقيم)

                 ซึ่งความหมายของชื่อนี้ปรากฏชัดในการอดทนซอบัรของท่านต่อการทดสอบของอัลลอฮ์ตาอาลา

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 มกราคม 2011, 12:11 นาที »
                                                นบีชุอัยบ์


                   ภาษาอาหรับ               شعيب               
 
                   ภาษาอังกฤษ               Jethro     
 
                   ชื่อเดิมนั้นไม่ไช่ภาษาฮิบรู  มีความหมายว่า  ผู้ที่เหนือชั้น (متفوِّق)

                   ท่านนบีชุอัยบ์นั้นมีศักดิ์เป็นพ่อตาของนบีมูซา ที่ท่านนบีชุอัยบ์ได้ชื่อว่า

                   ผู้ที่เหนือชั้น (متفوِّق) ก็เพราะว่าท่านนั้นมีความเก่งกาจในการเลี้ยงแพะ

                   ตั้งแต่เล็กๆ

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 12:11 นาที »


                                             นบีมูซา (โมเซซ)


                 ภาษาอาหรับ                  موسى               
 
                 ภาษาอังกฤษ                 Moses
 
                 ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า    ผู้ที่ช่วยให้พ้นภัย (مُنقِذ)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 12:29 นาที »


                                                นบีฮารูน (อาโรน)


                 ภาษาอาหรับ            هارون                   
 
                 ภาษาอังกฤษ            Aaron


                 มีความหมายว่า ที่พำนักอันแข็งแกร่ง (موطِن القوَّة) และนบีฮารูนนั้นเป็นพี่ชายของนบีมูซา
 
                 นักวิชาการทางภาษาฮิบรูได้กล่าวว่า รากฐานเดิมของชื่อนี้อาจจะมาจากภาษากิบฏีย์ในอียิปต์

                 เพราะแม่ของนบีมูซาและฮารูน อาจได้รับอิทธิพลมาจากสังคมของอียิปต์ที่ชาวบนีอิสรออีล-

                 ได้อาศัยอยู่ในสมัยนั้น                 
บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 12:14 นาที »


                                     นบีอิลยาส (เอลิชา)


                 ภาษาอาหรับ                 إلياس                 
 
                 ภาษาอังกฤษ                 Elijah
 
                 ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  พระผู้ทรงอภิบาล คือ พระเจ้าของฉัน (الرب إلهي)
   
บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 11:31 นาที »                                                      นบียูชะ (โจชัว)


                      ภาษาอาหรับ                    يُوشع               
 
                      ภาษาอังกฤษ                    Joshua
 
              ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   อัลลอฮ์ คือ ผู้ทรงปลดปล่อยให้บริสุทธิ์ (الله هو الخلاص )

              นบียูชะ เป็นผู้ที่ถูกเรียกขานว่า เด็กหนุ่มของท่านนบีมูซา  อัล-กุรอ่านได้กล่าวถึงนบียูชะไว้ใน

              ซูเราะห์ อัล-กะฮฟี ในประวัติของนบีคัยเฎร ในอายะฮ์ที่ 60 ว่า

               وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا


บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2011, 11:26 นาที »


                                                   นบีอัลยะซะอ์ (เอลิชา)


                       ภาษาอาหรับ                  اليسع                       
 
                       ภาษาอังกฤษ                 Elisha     
 
                       ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  พระผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงช่วยให้รอดพ้นของฉัน

                       (الرب مخلِّصي)  อัลลอฮ์ทรงส่งนบีอัลยะซะอ์ มายังชาวเมือง บะลาบักกา (بعلبك)


บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2011, 11:35 นาที »


                                               นบีซุลกิฟล์ (เอเซเคียล)


                       ภาษาอาหรับ         ذي الكفل                             
 
                       ภาษาอังกฤษ           Ezekiel           
 
                       ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า  พลังแห่งพระเจ้า (قوَّة الله )


บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 01:44 นาที »
                                                             นบีดาวูด (เดวิด)


                       ภาษาอาหรับ                    داود                       
 
                       ภาษาอังกฤษ                   David     
 
                       ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   ผู้เป็นที่รัก (المحبوب)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 01:49 นาที »                                               นบีสุลัยมาน (โซโลมอน)


                       ภาษาอาหรับ                     سليمان                           
 
                       ภาษาอังกฤษ                     Solomon
 
                       ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   บุรุษผู้มีสันติ (رَجل سلام)

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #22 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 09:07 นาที »


                                                 นบีซามูเอล (ซัมมิล)

                       ภาษาอาหรับ           شَمْويل                                     
 
                       ภาษาอังกฤษ          Samuel           
 
                       ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า     อัลลอฮ์ทรงรับฟัง  (سَمِعَ الله)

                       ซึ่งจะมีความหมายคล้ายๆ กับ ชื่อของนบีอิสมาแอล

                       และนบีซามูเอล คือ ผู้ที่สำรวจเสาะหาท่านนบีดาวูดให้มาเป็นกษัตริย์ในยุคของฏอลูต

                       อัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงนบีซามูเอลในซูเราะห์อัล-บากอเราะห์ โองการที่ 246 ไว้ว่า


                       أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ

                                              ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ


                        ซึ่งคำว่านบี(لِنَبِيٍّ لَّهُمُ)ในโองการดังกล่าวนั้นหมายถึง นบีซามูเอล

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #23 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 09:15 นาที »


                                               นบีเยเรมีอาห์ (อะรอมายาห์)


                   ภาษาอาหรับ                      آرمياء                                       
 
                   ภาษาอังกฤษ                    Jeremiah             
 
                   ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า พระผู้ทรงอภิบาลผู้ทรงยกระดับแก่ฉัน (الرب يرفعني )

บันทึกการเข้า
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 11:25 นาที »


                                                 นบีอิสยาห์ (ชีอาห์)


                   ภาษาอาหรับ              إشعياء                                         
 
                   ภาษาอังกฤษ              Isaiah                   
 
                   ชื่อเดิมนั้นเป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่า   พระยะโฮผู้ทรงปลดปล่อยให้บริสุทธิ (خلاص يهوه)

บันทึกการเข้า
  • Asakuras
  • *
  • คะแนนจิตพิสัย: 0
  • ออฟไลน์ ออฟไลน์
  • กระทู้: 2
  • เว็บไซต์
Re: นามชื่อบรรดานบีและความหมาย
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 10:31 นาที »

ขอบคุณค่ะ  ยิ้ม
บันทึกการเข้า

หน้า: [1]
กระโดดไป: